نگا ابهت گنگو

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.

در پاسخ به HosseinlariMojarad@

ابرمرد علوی
حریف می‌طلبد
در پدری
در سیاست
در مدیریت

در پاسخ به ALIDPR84@

او مرد میدان است

او سید علی خامنه ای است