انگار باور نداره آقا رو داره می بینه😂
خدااااا😂😂😂داره دست میزنه ببینه واقعیه یا نه 🤣🤣
تاحالا خمره عسل از نزدیک ندیده بودی دخترم؟؟😋

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.