ولی توی آفرینش یه باگی هست
قرار بود من زندگی کنم‌ و لذت ببرم
نه اینکه زندگی منو بکنه و لذت ببره😐👩🏻‍🦽

والا!

#جوک

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.