همه رو میبخشم جز اونی که وقتی از سر سفره قهر کردم تا بلند شدم برم گفت ولش کنین سیره🗿💁‍♀️😒

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.