خیلی وقت‌ها عجیب دلم می‌خواهد ماهیِ کوچکی بودم ، با چند ثانیه حافظه ! از این سرِ تُنگ که می‌رفتم یک وجب آن‌طرف‌ تر یادم نبود از کجا آمده‌ام . ماهی‌ها خوشبختند شاید
دلتنگ نمی‌شوند دیگر‌ . . .
🖤🥀

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.