سلاام....اومدم یه چیزی بگم و برم بعد مدت ها ..
.
همه دختران دختران حاج قاسم نیستند
هم کار فرهنگی لازم است،هم
#برخورد_بازدارنده

#حجاب_خطِّ_مقدم_ماست
#حاج_امیر_عباسی
#دختران_انقلاب

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.