گودرت دست کچل هاست😎🫶🔥
ورژن 2.0 سید علی ابراهیمی

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.