یکی از #بیماری_های_روح #خود_فراموشی است...
ما یک خودِ حیوانی(همان غرایز مثل حس گرسنگی و تشنگی و شهوات و...) و یک خودِ انسانی(همان فطرت و صفات والای انسانی) داریم.
خودِ حیوانی فراموش نمی شود ولی خودِ انسانی ممکن است فراموش بشود.
آنجا که خودِ حیوانی بارور و خودِ انسانی فراموش بشود #خداوند_متعال در وصف چنین بندگانی می فرماید:
... آنان همچون چهارپایان، بلکه گمراه‌ترند. آنان همان غافلانند.
سوره اعراف(آيه: 179)

ولی آنجا که خودِ انسانی بارور بشود #خداوند_متعال می فرماید:
و بی‌گمان فرزندان آدم را گرامى داشتیم...
سوره اسراء(آيه: 70)

فقط افرادی که توسط @Yasinrezaie در این ویکی ذکر شده است می‌توانند پاسخ دهند

بدون پاسخ!