حکایت آنان که در فضای مجازی با هر نیت مثبتی رفتند ولی غرق شدند. این مطلب توسط شاعر نامدار جناب سعدی شیرازی چنین بیان شده است:
شد غلامی به جوی کاب آرد
آب جوی آمد و غلام ببرد
💦💧💧💧💧💧💧💧💧💦🌊
#پیشگیری_بهتر_از_درمان 🚑
#شهدا_اسوه_پیشگیری🌷
#مدیون_شهدا 🌷
#عاشق_کربلا 🌴🌹🌹🌴

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.