اینم جواب این که گفت خوشحالم (الله)از رو پرچم ایران برداشتن .منم میگم پرچمتون بی ستاره قشنگ تره.البته ایشون ترسید توئیت شو حذف کرد🤪😅🇮🇷🇮🇷🇮🇷😏🥳🥳😝😝🤣🤣🤣🤣🤣🤣

#وطنم_ایران

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.