تازه های علمی
کشف ابر سیاهچاله ای ک ۶۶ میلیارد برابر خورشید جرم دارد ومقایسه آن با زمین🔭🔭🔭🔭🔭🔭🔭🔭🔭🔭🔭🔭🔭🔭🔭🔭

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.

در پاسخ به Mhomid_1401@

هر چند خودم این آهنگ تند و..رو نمیپسندم